Pragniemy poinformować rodziców i opiekunów, iż swoją działalność kontynuuje nowy ośrodek profilaktyki, diagnozy i leczenia problemów dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, który realizuje projekt pn. „Wspieranie i rozwijanie – WiR” .Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży do 18 roku życia i w całości finansowany z budżetu Gminy Miasta Gdyni. Udział w nim jest bezpłatny dla mieszkańców Gdyni. W ramach projektu można skorzystać z następującej oferty:

  • Wsparcie psychologiczne
  • Konsultacje rodzinne/psychoedukacja
  • Konsultacje psychiatryczne
  • Diagnoza integracji sensorycznej
  • Trening umiejętności społecznych
  • EEG biofeedback

 

 

Kontakt w celu umówienia konsultacji:

WSPARCIE I ROZWIJANIE WiR

Ośrodek profilaktyki, diagnozy i leczenia problemów dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Adres : GDYNIA , ŚMIDOWICZA 49

Telefon: 531-255-697

Warunkiem przyjęcia do ośrodka jest telefoniczne zgłoszenie, konsultacja kwalifikacyjna oraz zgoda na oddziaływania specjalistyczne.

Ponadto od dnia 8 lutego br. młodzi gdynianie mają także możliwość skorzystania z pomocy w poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez ten sam podmiot realizujący zadanie finansowane z budżetu Gminy. Pomoc dla dzieci i młodzieży dostępna jest nieodpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Adres : GDYNIA , ŚMIDOWICZA 49

Telefon:  531 255 697

 

Pragniemy przypomnieć, iż na terenie Gdyni cały czas działają placówki udzielające świadczeń w obszarze zdrowia psychicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ:

1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI

Adres: GDYNIA, WIOŚLARSKA 12

Telefon: 58 727 29 17

2.PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Adres: GDYNIA, TRAUGUTTA 9

Telefon: 58 621 61 43

Rodzice/opiekunowie prawni mają także możliwość skorzystania z pomocy w jednej z trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie Gdyni.

Więcej informacji o możliwych formach pomocy można znaleźć na stronie https://gdyniawspiera.pl/