Przypominamy, iż gdynianki mają możliwość skorzystania z „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023” który skierowany jest zarówno do:

  • Kobiet w ciąży, kobiet po porodzie – do 1 roku od daty urodzenia, zamieszkałe/zameldowane na terenie Gdyni
  • Personelu medyczny sprawujący opiekę nad w/w osobami tj. specjaliści mający bezpośredni kontakt z matkami w ciąży i w pierwszych 12 miesiącach po porodzie – położne, pielęgniarki środowiskowe, pielęgniarki pediatryczne, lekarze pediatrzy, neonatolodzy, ginekolodzy, fizjoterapeuci.

Gdzie szukać wsparcia i szkoleń:

Bezpłatne konsultacje z psychologiem oraz sesje psychoterapeutyczne realizowane są w dwóch filiach Centrum Terapii Depresji:

  • przy ul. Abrahama 64 m 4
  • przy al. Zwycięstwa 244 m 1

Pacjentki mogą zarejestrować się na wizytę zarówno mailowo na adres kontakt@centrumdepresji.pl jak i korzystając z telefonu do rejestracji  58 58 58 099 czynnego w godzinach 8:00 – 20:00 w dni powszednie oraz w soboty.

Personel medyczny może skorzystać z bezpłatnych szkoleń dotyczących zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym trwające 5 godzin lekcyjnych i kończące się uzyskaniem certyfikatu dotyczącego kompetencji w prowadzeniu badań przesiewowych pod kątem badania zarówno nasilenia objawów depresji jak i czynników ryzyka zachorowania.

Najbliższe szkolenie planowane jest 10.11, 2022, godz. 9.30 – 13.30

Zapisy na szkolenie: 502 642 608 lub mailowo: kontakt@centrumdepresji.pl

Szkolenia odbywają się w Centrum Terapii Depresji przy Alei Zwycięstwa 244 m1.

Uchwałą Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2021r. przyjęty został program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023. Zarządzeniem nr 4343/21/VIII/O z dnia 02.11.2021 Prezydent Miasta Gdyni powierzył jego realizację Stowarzyszeniu Praktyków profilaktyki Społecznej które realizować będzie program we współpracy z Centrum Terapii Depresji. W skład zespołu wchodzą psycholodzy z doświadczeniem w  pracy z kobietami z depresją oraz lekarz psychiatra.