Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej i/lub wsparcia psychologicznego dzieci ukraińskich i ich rodziców/opiekunów.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 5711/22/VIII/O z 8 listopada 2022 r. dotacje ze środków przyznanych przez UNICEF otrzymały:

– Fundacja „Sport na Zdrowie” na zadanie: Sportowy restart dla dzieci z Ukrainy w kwocie 6.980 zł w 2022 r.  i 23.300 zł w 2023 r.

– Fundacja dzieciom „Prosty Start” na zadanie: Poprawa sprawności fizycznej dzieci ukraińskich i ich rodziców bądź opiekunów poprzez realizację indywidualnych zajęć fizycznych lub fizjoterapii dla dzieci z niepełnosprawnościami zamieszkującymi w Gdyni w kwocie 41.020 zł w 2022 r. i 63.880 zł w 2023 r.