Drodzy Ukraińcy i Ukrainki!

 Zа pomocą UNICEF w Gdyni realizowany jest projekt bezpłatnego wsparcia i pomocy psychologicznej. W warunkach wojny jesteśmy zmuszeni do pokonywania nietypowych trudności, do przeżywania niezwykłych sytuacji. Powoduje to pewne stany psychiczne, które możemy przerobić na swój własny sposób.  Jeśli potrzebujesz rozmowy z doświadczonym psychologiem, jeśli potrzebujesz fachowej porady, jeśli chcesz uzyskać serię spotkań psychoterapeutycznych – drzwi Gdyńskiego Centrum Zdrowia są otwarte dla Ciebie.

 Jesteśmy profesjonalnymi psychologami z Ukrainy, zapraszamy do skorzystania z

możliwości uzyskania pomocy.

Oferujemy: doradztwo indywidualne dla dzieci i dorosłych, sesje psychoterapeutyczne i

grupowe z elementami treningu w komfortowej sali.

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla Ukraińców w Gdyni – dorosłych i dzieci.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną: +48 58 880 8327 lub drogą mailową: centrumwsparcia@gcz.gdynia.pl.

Шановні українці!

За допомогою UNICEF, у Гдині реалізується проект безкоштовної психологічної підтримки та допомоги. В умовах війни ми змушені долати нетипові труднощі та переживати незвичні емоціі. Це викликає певні психічні стани, які ми можемо перетворити на власний спосіб. Якщо вам потрібна розмова з досвідченим психологом, якщо ви потребуєте професійної поради, якщо ви бажаєте отримати низку психотерапевтичних зустрічей – двері Гдинського Центру Здоров’я для вас відкриті. Ми, – професійні українські психологи, запрошуємо вас скористатися можливістю отримати допомогу. 

Ми пропонуємо: індивідуальні консультації для дітей і дорослих, психотерапевтичні та групові заняття з елементами тренінгу у комфортному приміщенні.

Безкоштовна психологічна допомога для українців у Гдинi для дорослих та дітей.

Запис на візити за попередньою реєстрацією за тел: +48 58 880 83 27 або електронною поштою: centrumwsparcia@gcz.gdynia.pl.

Уважаемые украинцы!

При содействии UNICEF, в Гдыне реализуется проект бесплатной психологической поддержки и помощи. В условиях войны мы вынуждены преодолевать новые трудности, испытывать необычные эмоции. Все это вызывает определенные психические состояния, которые мы можем изменить в собственный способ. Если вам нужен разговор с опытным психологом, если вы нуждаетесь в профессиональном совете, если вы хотите получить ряд психотерапевтических встреч – двери Гдынского Центра Здоровья для вас открыты. Мы, профессиональные украинские психологи, приглашаем вас воспользоваться возможностью получить помощь.

Мы предлагаем индивидуальные консультации для детей и взрослых, психотерапевтические и групповые занятия с элементами тренинга в комфортном помещении.

Бесплатная психологическая помощь для украинцев в Гдыне для взрослых и детeй.

Запись на визиты по предварительной регистрации по тел: +48 58 880 83 27 или электронной почтой: centrumwsparcia@gcz.gdynia.pl.