Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholowy, a osoba nadużywająca alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizuje małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny, możesz złożyć wniosek o zobowiązanie do objęcia leczeniem odwykowym. Wniosek należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni, ul. Władysława IV 43 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 lub wysłać pocztą.

Wsparcia możesz szukać również w Zespole ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym MOPS w Gdyni. Zgłaszać mogą się również bliskie osoby uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem na spotkania w Klubie Abstynenta Krokus (ul. Traugutta 9).

Na spotkaniach informacyjnych dla osób bliskich osobom uzależnionym można dowiedzieć się m.in.:

  • jakie sygnały mogą świadczyć o uzależnieniu,
  • co można zrobić i w jaki sposób działać w sytuacji uzależnienia w rodzinie,
  • jakie są możliwości wsparcia dla osoby uzależnionej oraz dla bliskich,
  • gdzie można zgłosić się po pomoc i od czego zacząć.

Termin spotkania: 1.03 o godz. 16.00.

Zgłoszenia pod nr. tel. 58 711 80 63 w godz. 14.00- 20.00 w dni robocze

lub mailowo: profilaktyka@mopsgdynia.pl.