Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowiska:

-wolne stanowisko urzędnicze od specjalisty do starszego specjalisty do projektu realizowanego ze środków UNICEF w Gdyńskim Centrum Zdrowia

-wolne stanowisko urzędnicze od specjalisty do starszego specjalisty w Zespole Profilaktyki i Uzależnień w Gdyńskim Centrum Zdrowia

Zapraszamy do składania aplikacji!