Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia informuje, że z dniem 01.09.2023 r. zmianie ulegnie adres siedziby jednostki

Nowy adres to:

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Chwarznieńska 4
81-613 Gdynia

Numery NIP, Regon, pozostają bez zmian. Numery telefonów oraz adresy e-mail także pozostają bez zmian.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych. Prosimy również o umieszczenie nowego adresu na wszystkich fakturach wystawianych dla Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

W przypadku wątpliwości związanych ze zmianą adresu siedziby, prosimy kontakt pod numerem telefonu 58 880 82 11. 

Adres PZON Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności pozostaje bez zmian.

ul. Władysława IV 43

81-395 Gdynia

(budynek Hossa, II piętro)

tel. 58 880 83 78