Gmina Miasta Gdyni wraz z Gdyńskim Centrum Zdrowia 14 marca oficjalnie rozpoczęła „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Gdyni„.

O programie

Celem programu jest zwiększenie świadomości i dostępności badań diagnostycznych dla mieszkańców Gdyni znajdujących się w grupie ryzyka.

W programie wyróżnia się dwie grupy uczestników:

  • I grupa – osoby korzystające z działań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy;
  • II grupa – personel medyczny korzystający ze szkoleń.

Interwencje w ramach programu obejmują:

  • szkolenia personelu medycznego,
  • działania informacyjno-edukacyjne,
  • ocenę ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX,
  • pomiar BMD za pomocą DXA,
  • lekarską wizytę podsumowującą.

Wykonawcą programu jest firma medyczna CogitoMed, zaangażowana w poprawę jakości życia pacjentów poprzez realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych. Zajmuje się promowaniem zdrowego stylu życia i podnoszeniem świadomości na temat problemów zdrowotnych na terenie całego kraju.

Inicjatywa finansowana jest ze środków Subfunduszu Rozwoju Profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego.

Kto może wziąć udział w programie?

Program w całości jest skierowany do kobiet powyżej 65 roku życia, ale także do kobiet w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego.

Działaniami edukacyjnymi mającymi na celu zwiększenie świadomości o osteoporozie są objęte zarówno kobiety, jak i mężczyźni powyżej 50 roku życia.

W ramach programu kobiety przejdą ocenę ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX, następnie osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu skorzystają z badania densytometrycznego i wizyty lekarskiej.

Czynnikami ryzyka złamania osteoporotycznego są między innymi: unieruchomienie, przebyte złamania, sarkopenia, zaburzenia hormonalne, choroby układu pokarmowego, stan po resekcji żołądka lub jelit, stan po operacjach bariatrycznych, choroby zapalne jelit, przewlekłe choroby wątroby z cholestazą, choroby nerek, choroby reumatyczne, choroby układu oddechowego, choroby szpiku i krwi, hiperwitaminoza A, stan po przeszczepieniu narządu. Kryterium medyczne stanowi również zażywanie leków takich jak GKS, hormony tarczycy w dużych dawkach, leki przeciwpadaczkowe, heparyna, antagoniści witaminy K, cyklosporyna, leki immunosupresyjne w dużych dawkach i inne antymetabolity, żywice wiążące kwasy żółciowe, analogi gonadoliberyny, pochodne tiazolidynodionu, tamoksifen (u kobiet przed menopauzą), inhibitory aromatazy, inhibitory pompy protonowej, leki przeciwretrowirusowe.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zarejestrować się, dzwoniąc na numer +48 800 805 100.