Fundacja wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między Słowami” na podstawie 3- letniej umowy (01.02.2023 r. – 31.12.2025 r.) z dofinansowaniem ze środków Gminy Miasta Gdyni prowadzi zadanie „Afa-Integracja. Przełamywanie barier komunikacyjnych i psychospołecznych”.

Zdjęcia z zajęć Fundacji wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między Słowami”.

W dniu 24 kwietnia 2024 r. odbyła się kontrola realizacji zadania w siedzibie Fundacji. Zadanie jest skierowane do osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych. Przedstawicielki organizacji stworzyły autorski, holistyczny program dla osób z afazją oparty na grupowej terapii neurologopedycznej.

W ramach zadania neurologopedzi i psycholodzy prowadzą w siedzibie Fundacji:

  • trening językowy,
  • trening neuropsychologiczny,
  • klub książki,
  • filmoterapię,
  • muzykoterapię,
  • trening społeczny,
  • warsztaty podróżnicze.

Praca w grupie ma na celu ćwiczenie i usprawnienie zdolności interakcyjnych, odbudowanie wiary w możliwości komunikowania się z otoczeniem, mimo afazji.

Kontakt do organizacji: tel. 535 937 019 lub e-mail: fundacja@miedzy-slowami.org.pl