Nasza jednostka obchodzi dziś 7. urodziny!

Zdjęcie z obchodów 7 urodzin.

Od 2017 roku działamy z:

  • profilaktyką chorób,
  • ograniczeniem skutków niepełnosprawności,
  • eliminacją nierówności w zdrowiu,
  • monitorowaniem stanu zdrowia mieszkańców Gdyni.

Integrujemy również różne środowiska mieszkańców Gdyni i współpracujemy z partnerami działającymi w obszarze zdrowia publicznego.

Programy Polityki Zdrowotnej i akcje profilaktyczne

Obecnie realizowane przez nas programy to:

  • Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Gdyni,
  • Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2024 – 2025,
  • Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży – podtytuł: „Sport, Zdrowie, Rodzina”,
  • Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2023-2024.

Dla mieszkańców regularnie organizujemy wydarzenia w obszarze zdrowia i profilaktyki zdrowotnej np.: „Spotkania z farmaceutą”, „Zbadaj się na jesień…”, „Spotkania z profilaktyką”, „Spotkania zdrowotne” i wiele innych.

Inne działania Gdyńskiego Centrum Zdrowia

W ramach funkcjonowania GCZ działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – PZON, w którym można uzyskać:

  • orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • legitymację dokumentującą niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności.

Obsługujemy także administrację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i koordynujemy realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2022-2025.

Kontrolujemy i wspomagamy podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce.