Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
 
Stanowisko pracy: sekretarz Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyńskim Centrum Zdrowia.

Kandydatom oferujemy:
a) umowę o pracę; przy czym pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony.
b) wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanych kompetencji i doświadczenia oraz dodatek za wysługę lat,
c) możliwość korzystania z dodatkowego ubezpieczenia grupowego,
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodzie z ustawą z 12 grudnia 1997r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1872).

Warunki pracy na stanowisku to:
Pełen etat (40 h tygodniowo) w siedzibie PZON GCZ, praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy – II piętro, budynek wyposażony w windę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
a) prowadzenie obsługi administracyjno – biurowej Zespołu,
b) kontrola formalno – prawna wydawanych orzeczeń,
c) obsługa systemu EKSMOoN – Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
d) nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
e) obsługa administracyjno – biurowa posiedzeń składów orzekających,
f) sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających oraz wypisywanie orzeczeń o niepełnosprawności,
g) współdziałanie w organizacji pracy składów orzekających,
h) sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań Powiatowego Zespołu,
i) kierowanie bieżącą pracą Zespołu podczas nieobecności Przewodniczącego Zespołu.

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2024r.

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do dnia 10 czerwca 2024 r. do godz. 16.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów, jak i wymaganych dokumentów i oświadczeń wraz załącznikami dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (poniżej link). Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane!

Wymagania niezbędne do objęcia stanowiska (jak i dodatkowe), lista wymaganych dokumentów i oświadczeń wraz z załącznikami oraz inne informacje odnośnie naboru dostępne są na stronie BIP:

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni

Zapraszamy do składania aplikacji!