Obchodzimy dziś Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, w skrócie nazywanej POChP. Jest to międzynarodowe święto, obchodzone corocznie od 2002 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i amerykańskiego Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi. Jego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat POChP i poprawa opieki nad pacjentami.

Osoby obciążone POChP, w szczególności te po 65 roku życia są znacznie bardziej narażone na ryzyko zachorowania na choroby wywołane przez Streptococcus pneumoniae, zwane potocznie pneumokokami. Wśród tych chorób można wymienić inwazyjną chorobę pneumokokową czy bakteryjne pozaszpitalne zapalenie płuc. Pneumokoki wywołują również wiele innych postaci zapalenia dróg oddechowych,  w tym ostre zapalenie ucha środkowego i zatok przynosowych.

Przed pneumokokami można się chronić wykonując szczepienia, które są rekomendowane szczególnie dla osób po 65 roku życia.

Właśnie trwa program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla mieszkańców Gdyni w wieku 65+. Szczepić można się do tylko końca grudnia tego roku, a ilość szczepionek jest ograniczona. Program szczepień dla gdynian finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Miasta Gdyni.

U osób po 65 roku życia chorych na POChP choroby wywołane przez pneumokoki mają cięższy przebieg wymagający hospitalizacji oraz obciążone są dużym ryzykiem zgonu – na poziomie ok. 10%. W badaniach naukowych wykazano znaczące różnice dotyczące zmniejszenia konieczności hospitalizacji pacjentów na korzyść szczepień przeciwko pneumokokom. – mówi lek med. Monika Mikulska z Clinica Medica kwalifikująca chętnych do szczepień w ramach programu.

Ze względu na skuteczność szczepień i fakt, że do końca roku można wykonać je całkowicie za darmo, warto zaplanować wizytę w przychodni. W trosce o osoby starsze, każdy z nas powinien się zastanowić, czy w swoim otoczeniu nie ma seniora, któremu mógłby polecić szczepienie.

Realizatorem zadania jest Clinica Medica Sp. z o.o. Osoby chętne, by się zaszczepić mogą zgłaszać się do dwóch placówek:

  • Przychodnia Sokółka – ul. Staniszewskiego 1
  • Przychodnia i Szpital Mireckiego – ul. Mireckiego 11

Na miejscu udzielane są szczegółowe informacje dotyczące programu.

Informacje można uzyskać także po numerami telefonów: 58 661 50 55 oraz 509 925 807.

POChP jest to schorzenie układu oddechowego, które polega na występowaniu utrwalonego zwężenia oskrzeli, które zmniejsza przepływ powietrza przez drogi oddechowe i powoduje trudności z oddychaniem w postaci przewlekłych duszności. Szacuje się, że co dziesiąty Polak po 40 roku życia choruje na POChP, co oznacza, że w Polsce  żyje około 2 milionów chorych. Przewlekła obturacyjna choroba płuc zajmuje 4. miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów, a średnio co godzinę z jej powodu umierają 2 osoby (w Polsce umiera rocznie około 17 tysięcy osób).

Głównym czynnikiem ryzyka zachorowania jest palenie tytoniu. Dym tytoniowy jest odpowiedzialny za 90% zachorowań na POChP. Jedynie 10% zachorowań występuje u osób, których płuca narażone są na wdychanie innych niż dym nikotynowy toksyn, np. u lakierników, hutników czy malarzy.

Objawy, które pozwalają podejrzewać, że mamy do czynienia z POChP to m.in. duszność trwająca kilka miesięcy lub lat, świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej czy uporczywy kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny.

Osoby chore na POChP żyją 10–15 lat krócej w porównaniu z osobami zdrowymi. Wczesne zaprzestanie palenia może zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby.

Podstawowym badaniem diagnostycznym w POChP jest badanie spirometrii, które polega na ocenie objętości i pojemności płuc oraz prawidłowości przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Jest to badanie proste i nieinwazyjne, nie wymaga przygotowania.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje program profilaktyki chorób odtytoniowych w ramach poradnictwa antytytoniowego adresowany do osób powyżej 18 roku życia palących papierosy. Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii) adresowane jest do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc potwierdzonej badaniem spirometrycznym. Etap podstawowy programu realizowany jest przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo tutaj.