zdjęcie: www.facebook.com/DobroczyncaRoku

Już po raz dwudziesty drugi wystartował konkurs o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Od 9 stycznia można nominować firmy i fundacje korporacyjne, które swoim działaniem angażują się w zmienianie świata – tego lokalnego, jak i globalnego. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków. Można to robić do 6 lutego 2019 roku. W czerwcu odbędzie się uroczysta Gala Finałowa, na której zaprezentowani zostaną Laureaci Konkursu.

Od 22 lat konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” promuje najbardziej odpowiedzialne duże i małe firmy oraz zachęca do pójścia w ich ślady. W Polsce mamy coraz więcej firm, dla których dobro jest znakiem firmowym. Dzięki temu zyskują w oczach klientów, partnerów, szeroko pojętej opinii publicznej. W obliczu ogromnej konkurencji i walki o każdego klienta, warto, aby przedsiębiorstwa były innowacyjne, dobre i dobroczynne. Nie wszyscy konsumenci oczekują, że firmy będą troszczyć się o społeczną odpowiedzialność, jednak te, o których konsument może powiedzieć „dobroczyńca”, wyróżniają się na rynku i zyskują wiele atutów nie do przecenienia w dzisiejszych czasach – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Od tego roku jedynie organizacje pozarządowe mogą nominować firmy do udziału w konkursie. Mają na to czas do 6 lutego 2019 r.

Wnioski można składać w kategoriach:

  • Edukacja,
  • Ekologia,
  • Rozwój Lokalny,
  • Zdrowie,
  • Pomoc Społeczna,
  • Sport,
  • Fundacja Korporacyjna.

 

Również od tego roku wprowadzono nowy zwyczaj – we wszystkich kategoriach laureatów wybierze Kapituła. Firmy, które pozytywnie przejdą weryfikację ekspertów zostaną poproszone o przesłanie krótkiego filmiku prezentującego prowadzone projekty.

Bieżąca edycja to kontynuacja odwołania do Celów Zrównoważonego Rozwoju. Siedemnaście postulatów, które zostały uzgodnione przez państwa członkowskie ONZ, przedstawicieli biznesu, licznych instytucji i organizacji tworzą plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie. W Konkursie „Dobroczyńca Roku” nagradzane są te firmy, które w swoich działaniach uwzględniają te właśnie cele.

Dzięki szczegółowym kategoriom w konkursie można zobaczyć, jak szeroki zakres ma społeczna odpowiedzialność. Firmy wybrane do finałowego etapu prowadzą wolontariat pracowniczy, programy stypendialne i grantowe, redukują negatywny wpływ na środowisko, wspierają rozwój lokalny – reprezentują najwyższe standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Marka „Dobroczyńca Roku” to nie tylko prestiż, ale także znak, że firma angażuje się w projekty społeczne i wymaga od siebie więcej.

Szybko się okazało, że filantropia i odpowiedzialność to dwie postawy nieobce przedsiębiorcom w Polsce i że coraz częściej pojawiające się ich przykłady warto propagować – pokazywać i nagradzać. Aby ci, którzy w imię filantropii i odpowiedzialności pomagają organizacjom rozwiązywać problemy społeczne, nie czuli się osamotnieni, a ci, którzy mają zamiar podjąć się takiego dzieła, poznali przykłady godne naśladowania. Tak pojawił się pomysł organizacji Konkursu „Dobroczyńca Roku”. I potrzeba pokazywania dobra nie przemija, co cieszy. Co roku do Konkursu są zgłaszane wspaniałe przykłady współpracy przedsiębiorców i społeczników.- mówi Paweł Łukasiak.

Konkurs organizuje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor – firma EY.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej, a także na profilu facbookowym.