zdjęcie: https://www.portalsamorzadowy.pl/

Miasto Gdynia zostało nominowane do nagrody w Konkursie „Zdrowy Samorząd”! Laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną konkursu, jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników RynekZdrowia.pl i PortalSamorzadowy.pl.

Głosować można pod tym linkiem: https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/zdrowy-samorzad-2019,47/

Głosowanie potrwa do 1 marca (do godz. 12).

Nominowany został projekt:

WSPIERANIE ROZWOJU I ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHOSPOŁECZNEGO ORAZ ZAPOBIEGANIE NAJCZĘSTSZYM PROBLEMOM ZDROWOTNYM I SPOŁECZNYM DZIECI I MŁODZIEŻY – SPORT ZDROWIE RODZINA”program polityki zdrowotnej posiadający pozytywną opinię AOTMiT.

Realizatorem i jednostką finansującą w/w działania jest Gmina M. Gdyni. Wykonawcą Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej – oddz.w Gdyni.

Gdynia jest miastem wspierającym aktywność fizyczną w wielu obszarach (m.in. infrastruktura, cykliczne wydarzenia sportowe, wspieranie sportowców) i jako drugie miasto w Polsce posiada Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej. Odpowiadając na zgłaszane potrzeby mieszkańców w zakresie orzecznictwa podjęto działania propagujące i wspierające sport amatorski, gdyż orzeczenia lekarskie stanowią podstawę bezpiecznego uprawiania sportu. W zadaniu biorą udział specjaliści z zakresu medycyny sportowej, a także rehabilitacji medycznej, dietetyki, psychologii.

  1. a) „Sport Zdrowie Rodzina” – działania realizowane w programie, to badania orzecznicze (wstępne i okresowe), spotkania edukacyjne i działania informacyjne. Promowanie programu odbywa się za pośrednictwem profilu na Facebooku, zakładki na stronie www.coms.pl, na podstawie współpracy z lokalnymi portalami (gdynia.pl, gdyniarodzinna.pl), współpracy ze szkołami, rodzicami, klubami sportowymi, trenerami, gdyńskim sportowcami.
  2. b) Programem są objęte dzieci i młodzież do 23 roku życia, mieszkańcy Gdyni, amatorsko uprawiający sport oraz ich opiekunowie i trenerzy.

c) Działania realizowane były w formie ciągłej przez cały rok – rekrutacja do programu, działania informacyjne, badania lekarskie, diagnostyczne, wystawianie orzeczeń, działania edukacyjne – spotkania i warsztaty.

Jedynym źródłem finansowania zadania są środki finansowe z budżetu Gminy M. Gdyni na poziomie ok 300 000 zł rocznie.

Liczba osób, która skorzystała z programu w latach 2015-2018 wynosi 6 689 osób.

W programie monitorowano liczbę wydanych orzeczeń zezwalających na uprawianie sportu, osób niezdolnych do uprawiania sportu oraz wykrytych podczas badań nieprawidłowości skierowanych do pogłębionej diagnozy. Analizowano także ankiety wypełniane przez uczestników warsztatów edukacyjnych.