Właśnie trwa Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer Prevention Week). Jest to inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem występowania raka szyjki macicy wśród kobiet. Przede wszystkim jednak jest to okazja do zachęcenia kobiet do podejmowania działań prewencyjnych.

Rak szyjki macicy jest obecnie trzecim pod względem częstości zachorowań nowotworem u kobiet na świecie. Ponad 85% nowych zachorowań dotyczy kobiet zamieszkałych w krajach rozwijających się.

Obecnie znane są dwie metody profilaktyki raka szyjki macicy. Pierwsza z nich określana mianem profilaktyki wtórnej to badania cytologiczne, które służą wczesnemu wykryciu zmian przednowotworowych w szyjce macicy zanim jeszcze przeistoczą się one w pełnoobjawowego raka.

Druga z metod to szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (wirusowi HPV), które stanowią tzw. profilaktykę pierwotną.

Szacuje się, że około 70% wszystkich przypadków raka szyjki macicy jest wywoływanych przez wirusa HPV typ 16 i typ 18. Te dwa typy wirusa HPV zostały uznane za czynniki rakotwórcze dla człowieka.

Gmina Miasta Gdyni prowadzi program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV na lata 2018-2020. Program finansowany jest ze środków Gminy Miasta Gdyni.

Do udziału w programie zaproszone są dziewczynki zamieszkałe lub zameldowane na terenie Gminy Miasta Gdyni, które w danym roku kalendarzowym realizacji programu są w wieku 13 lub 14 lat.

Szczepienia będą wykonywane szczepionką skierowaną przeciwko czterem typom wirusa HPV, tj. przeciwko typom onkogennym 16 i 18 oraz przeciwko typom 6 i 11.

Podanie szczepionki każdorazowo będzie poprzedzone kwalifikującym badaniem lekarskim i wymagać będzie zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Szczepienia przeciwko wirusowi HPV należą do jednych z najlepiej przebadanych pod względem bezpieczeństwa szczepionek dla ludzi. Szczepienia są rekomendowane przez wiele organizacji międzynarodowych i towarzystw naukowych.

Polska ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie, jeśli chodzi o raka szyjki macicy. Dlatego, Samorząd Gdyni od lat prowadzi program bezpłatnych szczepień dla 14-letnich gdynianek. W tym roku programem zostały dodatkowo objęte 13-latki. Rekrutacja rozpoczęła się w grudniu 2018 roku i już wpłynęło 750 zgłoszeń. Obecnie trwa etap wyłonienia podmiotów leczniczych, w których realizowane będą szczepienia – mówi Anna Melki, Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Do programu można zgłosić się:

  • On-line – za pośrednictwem strony: www.zdrowie.gdynia.pl

  • Osobiście – w Gdyńskim Centrum Zdrowia przy ul. Władysława IV 43 (piętro II) w godzinach od 8.00 do 16.00.

Więcej szczegółowych informacji na temat szczepień oraz samego programu można znaleźć na stronie internetowej www.zdrowie.gdynia.pl.