Humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność: to zasady, według których działa. Jego misją jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i ochrona godności człowieka, bez względu na narodowość, rasę, płeć czy przekonania polityczne i religijne. W piątek, 18 stycznia 2018 roku obchodził setne urodziny. W poniedziałek, 21 stycznia, uczczono tę piękną rocznicę wystawą prac uczniów gdyńskich szkół.

Polski Czerwony Krzyż, bo to o nim mowa, jest organizacją zrzeszoną w ramach największego ogólnoświatowego ruchu humanitarnego, jednego z najstarszych w historii ludzkości. Całą strukturę ruchu, działającego na szczeblu międzynarodowym tworzą Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja) oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. 18 stycznia 1919 roku zwołano z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski naradę wszystkich organizacji, które w swoim działaniu kierowały się ideałami Czerwonego Krzyża. Podczas narady, która odbywała się pod patronatem Heleny Paderewskiej organizacje te utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, którego pierwszym prezesem został Paweł Sapieha. W roku 1927 Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż i pod tą nazwą działa już 100 lat, niosąc ludziom pomoc i wsparcie, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

 – 18 stycznia 1919 roku powstał Polski Czerwony Krzyż. Pomyśleliśmy, że można z tej okazji zorganizować konkurs plastyczny dla uczniów gdyńskich szkół. Uczniowie chętnie odpowiedzieli na to wezwanie, zabrali się do pracy i dziś widzimy tego efekty – powiedziała Jolanta Pacer, wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Gdyni, organizator wystawy. – Gdyński Oddział PCK realizuje wiele zadań, przede wszystkim jest to krwiodawstwo oraz wolontariat. Młodzież kwestuje w centrach handlowych, a za zebrane pieniądze kupujemy artykuły szkolne potrzebującym uczniom. Co roku organizujemy Dzień Dziecka, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, przeprowadzamy szkolenia w szkołach podstawowych i średnich, wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Oczywiście nieodpłatnie.

Polski Czerwony Krzyż to organizacja, która od początku swojego funkcjonowania działa na rzecz osób potrzebujących pomocy – dodała Anna Melki, Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia. – Bardzo się cieszę, że Oddział Rejonowy w Gdyni działa tak prężenie i przez liczne inicjatywy służy mieszkańcom naszego miasta. Ogłoszony konkurs oraz zorganizowana wystawa z pewnością przybliży młodzieży wartości, którymi kieruje się w swojej działalności Polski Czerwony Krzyż. Być może wśród uczestników znajdą się przyszli wolontariusze, którzy zaangażują się w niesienie dobra i pomocy tym najbardziej potrzebującym.

Z okazji setnej rocznicy powstania tej niezwykłej organizacji w Polsce zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni ogłosił konkurs na wykonanie plakatu, który upamiętniałby to wydarzenie. W konkursie wzięli udział uczniowie gdyńskich szkół. Efekt ich pracy można było zobaczyć na wystawie, która została uroczyście otwarta w poniedziałek, 21 stycznia 2018 roku w auli Zespołu Szkół Administracyjno Ekonomicznych w Gdyni Orłowie przy alei Zwycięstwa. Prace uczniów szkół podstawowych i liceów można oglądać do czwartku, 24 stycznia. Podjęto decyzję, że w konkursie nie będą przyznawane nagrody za konkretne miejsca, za to wszyscy Uczestnicy otrzymają nagrody na udział i zaangażowanie.

Gościmy przedstawicieli gdyńskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża z okazji obchodów stulecia tejże organizacji. Oddział gdyński zorganizował konkurs, który promuje postawy prospołeczne, my staramy się pomóc szerzyć te idee. Zachęcamy do dzielenia się dobrem i swoim otwartym sercem wobec tych najbardziej potrzebujących – powiedziała Anna Marlewska, Dyrektor Szkoły.