zdjęcie: http://www.mopsgdynia.pl/aktywny-samorzad

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdyni serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia oferowanego osobom z niepełnosprawnościami w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, które odbędzie się 9 maja o godzinie 12.00 w Centrum Integracja, w Gdyni przy ul. Traugutta 2.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia na temat form pomocy i warunków uczestnictwa w programie w 2019 roku, który obejmuje:

– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana dla osób z dysfunkcją ruchu lub słuchu)

– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana dla osób z dysfunkcją ruchu lub słuchu)

– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana dla osób z dysfunkcją kończyn górnych, wzroku lub słuchu)

– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (adresowana dla osób z dysfunkcją kończyn górnych, wzroku lub słuchu)

– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana dla osób z dysfunkcją kończyn górnych, wzroku lub słuchu)

– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

– pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości

– pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu itp.)

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

 

Serdecznie zapraszamy !

Szczegóły na temat programu “Aktywny Samorząd”, terminy przyjmowania wniosków, materiały do pobrania znajdą Państwo TUTAJ.