W dniach 25 i 29 kwietnia 2019 r. w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia odbyły się ostatnie szkolenia dla pielęgniarek uczestniczących w projekcie „Gdyński Zdrowy Uczeń – dodatkowe badania uczniów klas III i VII w kierunku wczesnego wykrycia czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych”. Na szkoleniu poruszone zostały kwestie prawidłowego przeprowadzania badań z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu (analizator składu ciała, podoskop komputerowy, pulsometr), wprowadzania danych do systemu ESMS (elektroniczny system medycyny szkolnej) oraz interpretacji wyników tych badań.

Dodatkowe badania uczniów klas III i VII w kierunku wczesnego wykrycia czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych są prowadzone sukcesywnie w gdyńskich szkołach podstawowych od grudnia ubiegłego roku. Obejmują one test wydolnościowy wraz z badaniem ciśnienia tętniczego krwi, ocenę masy ciała wraz z analizą zawartości tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej oraz badanie płaskostopia z użyciem podoskopu komputerowego.

Do tej pory badania zostały przeprowadzone w 13 szkołach. Dotychczasowe wyniki są niepokojące: zarówno analiza masy i składu ciała, jak i próba wydolnościowa wskazują na konieczność wdrożenia działań profilaktycznych i interwencyjnych. U co piątego dziecka zdiagnozowano nadmierną masę ciała, a niemal co trzecie dziecko ma słabą lub bardzo słabą kondycję. Ponadto okazało się, że 30% badanych dzieci ma płaskostopie.

Udział dziecka w badaniu wymaga podpisania zgody przez rodzica/opiekuna. Badania są nieinwazyjne i trwają łącznie ok. 20 minut. Pielęgniarka przeprowadza je w warunkach zapewniających dziecku prywatność i intymność. Badania są prowadzone w szkole w czasie roku szkolnego, natomiast w okresie wakacji można będzie z nich skorzystać w wyznaczonej przychodni w Gdyni. Szczegółowy opis badań znajduje się na stronie: https://gcz.gdynia.pl/programy-i-projekty/gdynski-zdrowy-uczen/badania-przesiewowe-uczniow-klas-iii-i-vii/

Szkolenie dla pielęgniarek w Gdyńskim Centrum Zdrowia miało na celu m. in. naukę obsługi elektronicznego systemu medycyny szkolnej (ESMS), do którego pielęgniarki będą wprowadzały dane uzyskane w trakcie badań. Omówione zostały wszystkie rodzaje badań, dokładnie przeanalizowano poszczególne etapy każdego z nich. Pielęgniarki miały okazję zapoznać się ze sprzętem, którego wkrótce będą używać w trakcie przeprowadzania badań. Wszystkie niejasności, pytania, które nasuwały się w trakcie były na bieżąco wyjaśniane przez panie prowadzące szkolenie.

Celem badań przeprowadzanych wśród uczniów gdyńskich szkół jest profilaktyka otyłości. Należy pamiętać, że badanie jest bezbolesne i bezinwazyjne. Składa się ono z trzech etapów: z trzykrotnego badania ciśnienia krwi połączonego z testem wydolnościowym, za pomocą którego można określić jaka jest wydolność dziecka. Następnie dokonuje się oceny kończyn dolnych pod katem płaskostopia – to badanie wykonywane jest za pomocą podoskopu, a także wykonywana jest analiza masy i składu ciała metodą bioimpedancji. Dzięki temu możemy określić jaki jest procentowy rozkład poszczególnych elementów organizmu: masy mięśniowej, masy kostnej, wody i tłuszczu – mówi Iwona Brodzikexpert pielęgniarka z ramienia Fundacji Medicover. Zachęcam rodziców i opiekunów dzieci, aby wyrazili zgodę na przeprowadzenie tych badań z tego względu, że obecnie otyłość zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych. Konsekwencją otyłości w dalszej perspektywie może być nadciśnienie tętnicze czy choroby układu krążenia. Dlatego, jeżeli podejmiemy kroki zapobiegawcze odpowiednio szybko, będziemy w stanie zapobiec problemom tych dzieci w życiu dorosłym – podsumowuje pani Brodzik.

Po przeprowadzeniu badań rodzic/opiekun otrzyma wyniki dziecka wraz ze szczegółowymi wskazówkami odnośnie dalszego postępowania. Ponadto dzieci, u których stwierdzona zostanie otyłość zostaną zaproszone do udziału w programie profilaktyki i leczenia otyłości finansowanym z budżetu Gminy Miasta Gdyni.