Zdjęcie pochodzi z publikacji “12 sposobów na zdrowie. Europejski Kodeks Walki z Rakiem”.

Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (dotyczy to szczególnie dzieci): chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej, nie korzystaj z solarium.

Promieniowanie ultrafioletowe (w skrócie UV) może pochodzić zarówno ze źródeł naturalnych, jak i sztucznych. Do pierwszej grupy zaliczamy słońce, do drugiej urządzenia opalające (łóżka opalające popularnie nazywane solariami, przenośne lampy UV itp.). Niestety, nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe wiąże się z poważnymi i licznymi konsekwencjami zdrowotnymi, takimi jak rak skóry, choroby oczu (np. zapalenie spojówek, zaćma) czy osłabienie układu odpornościowego.

Dlaczego nadmierna ekspozycja na UV jest aż tak niebezpieczna?

Częste narażenie organizmu na działanie promieniowania UV, bez względu na źródło jego pochodzenia, zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory skóry, wśród nich na najbardziej agresywną ich postać – czerniaka.

Kto jest szczególnie narażony na działanie UV?

Wśród ludzi rasy białej, posiadających włosy rude albo blond możemy mówić o wysokiej skłonności do oparzeń słonecznych oraz większej predyspozycji do zachorowania na czerniaka. Osoby pracujące na świeżym powietrzu są szczególnie narażone na szkodliwe działanie promieni UV. Ważna jest intensywność promieniowania UV, która w wypadku słońca jest największa pomiędzy godziną 10 a 16. Poparzenia słoneczne doznane w przeszłości, także w dzieciństwie, przyczyniają się do dalszego wzrostu ryzyka rozwinięcia się tej groźnej choroby. Należy jednak pamiętać, że nie należy także zbytnio unikać słońca, ponieważ niewielkie dawki promieniowania ultrafioletowego są niezbędne do produkcji witaminy D potrzebnej w naszym organizmie.

Jak chronić się przed działaniem promieniowania UV?

Przede wszystkim należy całkowicie zrezygnować z korzystania z solariów i innych urządzeń opalających (zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia). Urządzenia te emitują sztuczne promieniowanie UV w natężeniu nawet kilkakrotnie wyższym niż słońce. Osoby narażone na działanie UV w środowisku pracy powinny korzystać z odpowiedniej odzieży ochronnej.

W WYPADKU PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO WAŻNE JEST, ABY STOSOWAĆ SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

  • jeśli to możliwe, ograniczaj przebywanie na otwartej przestrzeni w godzinach 10–16;
  • chroń się w cieniu. Jeśli musisz przebywać na zewnątrz w godzinach największej aktywności słońca, stosuj się do zasady „obserwuj
    swój cień”, jeśli cień jest krótki, szukaj schronienia przed promieniami słonecznymi;
  • używaj okularów przeciwsłonecznych i odzieży chroniącej przed UV, np. z gęsto tkanych luźnych ubrań, kapeluszy z dużym rondem;
  • stosuj kremy z filtrem UV, nakładaj je na skórę co dwie godziny, a także po pracy, pływaniu i ćwiczeniach na zewnątrz;
  • nie korzystaj z solarium i nie pozwól swojemu dziecku na korzystanie z solarium.

W WIELU KRAJACH EUROPEJSKICH OBOWIĄZUJE ZAKAZ KORZYSTANIA Z SOLARIÓW PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE.

Materiał pochodzi z publikacji „12 sposobów na zdrowie – Europejski Kodeks Walki z Rakiem” – opracowanej przez zespół naukowy Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.