zdjęcie: pixabay

Informujemy, że z dniem 01.06.2019 r. wszelką dokumentację związaną z przyznawaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), a w szczególności wnioski osób ubiegających się o przyznanie świadczenia, należy kierować na adres:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Grabowo 2,

81-265 Gdynia

 

POBIERZ WNIOSEK