Na co dzień pomagają potrzebującym, ale często zapominają o sobie. Są zagrożeni wypaleniem zawodowym, nieustannie narażeni na stres oraz nadmiernie obciążeni fizycznie. Teraz sami otrzymają wsparcie ze strony specjalistów.

Zakończył się pierwszy etap projektu pn. „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” realizowanego przez Gdyńskie Centrum Zdrowia. Projekt ukierunkowany jest na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Wsparciem objętych jest 297 osób, pracowników gdyńskich instytucji: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Hospicjum im. św. Wawrzyńca oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej. Zakończona została wśród nich pogłębiona analiza stanowiskowa, którą przeprowadzili  specjaliści z dziedziny fizjoterapii, bezpieczeństwa i higieny pracy, psychologii oraz zdrowia publicznego.

W ramach projektu prowadzone były indywidualne wywiady, które służyły sprawdzeniu, czy uczestnicy doświadczają stresu pourazowego, jakie obciążenia psychiczne towarzyszą im w pracy, czy ich stanowisko pracy jest dla nich bezpieczne, czy miewają dolegliwości bólowe w związku z nadmiernym obciążeniem fizycznym. Ważną kwestią było także ustalenie czy uczestnicy projektu prowadzą zdrowy styl życia, tzn. prawidłowo się odżywiają i regularnie ćwiczą.

Praca z nieuleczalnie chorymi, zarówno dorosłymi jak i dziećmi oraz ich bliskimi stanowi duże obciążenie psychiczne. Współuczestniczenie w umieraniu jest dla każdego bardzo trudne. Ponadto prowadzenie procesu pielęgnowania podopiecznych, poprawianie ułożenia, podnoszenie, przekładanie, przenoszenie jest ogromnym obciążeniem fizycznym. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc, którą otrzymujemy w ramach projektu – mówi pani Urszula Bławat, pielęgniarka naczelna Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni.

Po zakończeniu analizy stanowiskowej specjaliści biorący udział w projekcie opracowali profil wsparcia, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego z pracowników gdyńskich placówek. Uczestnicy projektu mogą już liczyć na wsparcie psychologiczne i pomoc przy leczeniu traum. W najbliższym czasie zorganizowane zostaną warsztaty grupowe, zajęcia uaktywniające fizycznie, zabiegi fizjoterapeutyczne oraz badania profilaktyczne. Pracownicy otrzymają kompleksowe wsparcie od wykwalifikowanych specjalistów, co pozwoli zachować trwałe efekty na kolejne lata i wydłuży ich aktywność na rynku pracy. Dodatkową pomocą dla osób pracujących w Hospicjum oraz Domu Pomocy Społecznej jest zakupiony w ramach projektu sprzęt ułatwiający opiekę nad mieszkańcami przebywającymi w ich placówkach.

– Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni jest innowacyjnym i nowoczesnym sposobem wsparcia służb, które na co dzień dbają o zdrowie i bezpieczeństwo innych osób. Ich praca obarczona jest ogromnym stresem i odpowiedzialnością, więc wielokierunkowe wsparcie, które jest celem projektu, skutecznie trafia w ich potrzeby, zarówno te natury fizycznej jak i psychologicznej. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu chętnie współpracują, wykazują chęć wykorzystania zasobów pomocy, ale przede wszystkim podkreślają zadowolenie, że pomoc taka skierowana została w ich stronę – mówi Karolina Kleist-Lamk, fizjoterapeuta.

Eksperci przeprowadzający analizy stanowiskowe zauważyli, że w wyniku nadmiernego wysiłku fizycznego, powtarzalności ruchów oraz wymuszonej pozycji ciała podczas wykonywania swoich zadań, pracownicy są nadmiernie przeciążeni i wymagają pomocy fizjoterapeutycznej. Uczestnictwo w zdarzeniach, którym towarzyszy śmierć i cierpienie poszkodowanych jest dodatkowo obciążające psychicznie. Dlatego też, istotną rolę w projekcie odgrywa pomoc psychologiczna.

Poprzez zaproponowane wsparcie w postaci karnetów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach sportowych, zabiegów fizykoterapeutycznych oraz konsultacji z psychologiem możemy pokazać dobroczynny wpływ prowadzenia zdrowego stylu życia oraz wypracować wśród pracowników zdrowe nawyki, które, mamy nadzieję, będą podtrzymywane po zakończeniu projektu. Obciążająca psychicznie i fizycznie praca wymaga, by pracownik w pierwszej kolejności zadbał o siebie. Zdrowy pracownik z pewnością lepiej przysłuży się osobom, którym będzie w swej pracy udzielał pomocy. Możliwe, że poprawi się również jakość jego życia prywatnego. Projekt pozwala nam – specjalistom również na to, by przyjrzeć się funkcjonowaniu systemu, stąd będziemy mogli wyciągnąć wnioski i przekazać nasze wskazówki pracodawcom oraz decydentom – mówi Wioleta Tomczak, specjalista zdrowia publicznego w Gdyńskim Centrum Zdrowia.

Pracownicy objęci programem codziennie niosą pomoc mieszkańcom Gdyni, często kosztem własnego zdrowia. Ich ciężka oraz obciążająca psychicznie i fizycznie praca została doceniona, a dzięki wsparciu specjalistów będą oni mogli efektywniej działać na rzecz potrzebujących. Program obejmuje prawie trzysta osób, z których każda została dokładnie zdiagnozowana i otrzyma wsparcie, jakiego potrzebuje.

Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego wartość wynosi 1 544 400,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1 467 180,00 zł. Beneficjentem jest Miasto Gdynia.

 

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się TUTAJ

A film na temat projektu znajduje się TUTAJ