Zachęcamy opiekunów najmłodszych gdynian do zgłaszania się do projektu pn.: „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”. Termin składania dokumentów przedłużono do 24 czerwca 2019 roku.

W pierwszym etapie projektu nowe miejsca zostały utworzone w żłobku „Koniczynka” przy ul. Chylońskiej 237, a także w filii żłobka „Niezapominajka” na Pogórzu przy ul. Porębskiego 21. W filii żłobka „Niezapominajka” na Pogórzu zostało już tylko kilka ostatnich miejsc. Wciąż można także składać dokumenty rekrutacyjne, aby zapisać dziecko do żłobka „Koniczynka, w którym, dzięki projektowi, zostało utworzonych 5 nowych miejsc przystosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Kwalifikacja dziecka odbywa się we współpracy z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji, który posiada odpowiednią wiedzę potrzebną przy diagnozowaniu takich potrzeb.

– Zgodnie z założeniami projektu przyjęte dzieci  będą miały indywidualne zajęcia z logopedą, fizjoterapeutą oraz terapeutą integracji sensorycznej. Dzięki wsparciu do naszego żłobka zostanie również zakupiony specjalistyczny sprzęt w postaci stołu rehabilitacyjnego do terapii metodą Bobath i Vojty, który wzbogaci nasze zajęcia terapeutyczne. Zachęcam rodziców, aby skorzystali z możliwości jakie daje miasto i zgłosili się do projektu – mówi dyrektor placówki, pani Agnieszka Welfle-Pobłocka.

Realizatorem projektu działającym w imieniu Gminy Miasta Gdyni jest Gdyńskie Centrum Zdrowia. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego wartość wynosi 1 739 520,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 1 478 592,00 zł, a wkład własny Gminy Miasta Gdynia wynosi 260 928,00 zł.

Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: https://gcz.gdynia.pl/projekty-unijne/projekt-aktywny-rodzic-utworzenie-60-miejsc-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-w-gminie-miasta-gdyni/

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu: ul. Władysława IV 43, pokój nr 7, 81-395 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00.