Już po raz drugi seniorzy z województwa pomorskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom. Zaszczepionych ma zostać ponad 2,2 tys. mieszkańców z 15 powiatów. W Gdyni planowana liczba szczepień jest najwyższa i wynosi 400.  

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego doszło do podpisania porozumienia o współfinansowaniu programu szczepień ochronnych. Do programu przystąpiły powiaty: bytowski, chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, pucki, słupski, tczewski, wejherowski, sztumski oraz miasta: Gdynia, Słupsk i Sopot.

Programem ma zostać objętych 2219 seniorów. To właśnie osoby w wieku 65+ są szczególnie narażone na zakażenie pneumokokami. Dlatego pomorski samorząd przeznaczył na szczepienia kwotę 530 tys. zł. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na szczepienia, edukację pacjentów oraz promocję programu. Powiaty dofinansują program w połowie, dofinansowanie zostanie przeznaczone tylko na szczepienia.

Szczepienia mają dwa wymiary. Pierwszy to profilaktyka chorób wywoływanych przez pneumokoki. Drugim jest działalność edukacyjna i uświadomienie mieszkańcom województwa istniejących zagrożeń. W poprzednim roku program cieszył się dużym zainteresowaniem, ze szczepień skorzystało prawie 95% osób uprawnionych.

Celem założenia Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej jest zapobieganie zachorowaniom na inwazyjną chorobę pneumokokową poprzez zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciw pneumokokom wśród populacji objętej programem – wyjaśnia Maciej Laszkiewicz – zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.Dzięki realizacji programu zwiększy się świadomość zdrowotna wśród pacjentów z grup ryzyka oraz wiedza personelu medycznego. Zakłada się, że poprzez szczepienia, zmniejszy się nie tylko liczba zachorowań na inwazyjne zakażenia pneumokokowe w naszym regionie, ale też będzie mniej przypadków śmiertelnych – dodaje Laszkiewicz.

Inwazyjne zachorowania pneumokokowe są przyczyną śmierci nawet kilku milionów osób rocznie. W roku 2018 największą zapadalność na te zachorowania odnotowano w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i lubuskim.

Pneumokoki (dwoinka zapalenia płuc, łac. Streptococcus pneumoniae) to rodzaj bakterii, który może powodować wiele chorób. Część z tych chorób wywoływana jest głównie przez pneumokoki, a część jest konsekwencją działania różnego typu bakterii, wirusów lub grzybów. Zakażenia wywołane przez pneumokoki dzielimy na nieinwazyjne (śluzówkowe, niewymagające hospitalizacji) oraz inwazyjne, które wymagają hospitalizacji. Do tych pierwszych zaliczane są: zapalenie zatok, zapalenie migdałków czy zapalenie ucha środkowego. Do zakażeń inwazyjnych zalicza się z kolei zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsę (posocznicę). Pośrodku tego podziału jest zapalenie płuc.