Gdyńscy koalicjanci oraz partnerzy w działaniu na rzecz promocji zdrowia fizycznego i psychicznego, zapraszają do udziału w Tygodniu Profilaktyki Uzależnień (7 – 14 czerwca). Program został przygotowany tak, by mogły z niego skorzystać zarówno osoby specjalizujące się w niesieniu pomocy, jak i wszyscy mieszkańcy Gdyni.

Zapraszamy serdecznie – poniżej szczegółowy plan wraz z możliwością rejestracji na wybrane wydarzenia pod podanymi linkami.

Piątek 7 czerwca 2019

Komenda Miejska Policji w Gdyni ul. Portowa 15 – Drzwi otwarte Komendy Miejskiej Policji w Gdyni  w godz. 10:00-13:00 i 16:00 dla grup zorganizowanych. Feta uliczna 16:00 – 18:00 – Ulicą Świętojańską przejdą Harcerze z informacjami odnośnie Tygodnia Profilaktyki Uzależnień. Wypatrujcie żółtych balonów!

Sobota 8 czerwca 2019

Magiel Twórczy Plac Grunwaldzki 14:00-18:00 – Integracja osób z niepełnosprawnością ze społecznością lokalną Gdyni. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia, gdyńskich szkół i organizacji pozarządowych będą mieli okazję do zaprezentowania swojej twórczości muzycznej, teatralnej, plastycznej. Wstęp wolny.

Niedziela 9 czerwca 2019

Klub Abstynenta Krokus ul. Traugutta 9 12:30-15:30 – Integracja uczestników poprzez różne aktywności o charakterze wspomagającym zdrowienie. W planie grill, zdrowe napoje oraz konkursy. Wstęp wolny.

Poniedziałek 10 czerwca 2019

  • Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii  FASD Ul. Morska 112B. 111 12:00 – 14:00 – Szkolenie dla pracowników socjalnych, asystentów rodzin pn. „Twój dorosły klient z FASD”. Wydarzenie zamknięte.
  • Centrum Integracji Społecznej,  ul. Energetyków 13A. 9.30 – ” Recepta na szczęście” – warsztaty rozwojowe. Obowiązują zapisy telefoniczne:  58 573 33 78.

12.00 – Panel dyskusyjny – AA i  Al-Anon dotyczący terapii uzależnienia i współuzależnienia. Wydarzenie otwarte, bez zapisów.

13.30 – Uważne ciało – warsztat pracy z ciałem z elementami jogi i mindfulness. Zajęcia otwarte, bez zapisów.

  • Stowarzyszenie OVUM ul. Traugutta 2. 17:00-19:00 – Dyżur psychologa – konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin „Jak radzić sobie z problemem uzależnienia” 17:00-20:00  Dyżur doradcy obywatelskiego – porady bez wcześniejszych zapisów – tematyka związana z problemem alkoholowym w rodzinie: poradnictwo prawne, przymus leczenia, zadłużenia.
  • Kino Społecznie Wrażliwe w GCF. 15:45 do 18:45 – Prezentacja filmu „Narodziny Gwiazdy” wraz z półgodzinną dyskusją prowadzoną przez eksperta Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni, projekcja jest dedykowana dla gdyńskiej młodzieży. Zapisy na stronie: https://796402-3.evenea.pl/

Wtorek 11 czerwca 2019

  • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Chrzanowskiego 3/5. 9:00- 11:00 – Warsztaty w Poradni Leczenia Uzależnień pn. „Kulturotwórcza funkcja gier wideo – pozytywne oblicza gier i nie tylko”, prowadzący Piotr Prósinowski. Wydarzenie zamknięte.
  • Centrum Aktywności Seniora ul. 3 Maja 27. 10:00-12:00 – „Jak nie Prze-pomagać? Szkolenie skierowane do członków Uniwersytetu III Wieku dot. problematyki uzależnień w rodzinie, prowadzący: Klaudia Głodowska i Katarzyna Zasowska,  Zespół do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych MOPS. Wydarzenie zamknięte.
  • Noclegownia prowadzona przez Stowarzyszenie Alter-Ego we współpracy z MOPS Gdynia ul. Wiśniewskiego 24. 15:00-17:00 Drzwi otwarte w Noclegowni w Gdyni – omówienie działań prowadzonych w kierunku wychodzenia z bezdomności realizowanych w Gdyni połączone ze zwiedzaniem. Zapisy na stronie: https://796402-4.evenea.pl/

Środa 12 czerwca 2019

Zespół Placówek Specjalistycznych. 17:00 – 18:30 – Warsztaty dla rodziców dzieci zrzeszonych w SPOT-ach pn. „Gry wideo a wychowanie” prowadzący Piotr Prósinowski, Dział Profilaktyki (Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień). Wydarzenie zamknięte.

Czwartek 13 czerwca 2019

  • Zespół ds. doradztwa i aktywizacji osób niepełnosprawnych ul. Chrzanowskiego 14/2. Śniadanie z Ekspertem – warsztaty „ O co chodzi z tym nie/prze jedzeniem” w godz. 9:00-12:00, prowadzący dietetyk Aleksandra Dejewska. Wydarzenie zamknięte.
  • Kino Społecznie- Wrażliwe w Gdyńskim Centrum Filmowym ul. Plac Grunwaldzki 2. 15:45 do 18:45 – Prezentacja filmu „Narodziny Gwiazdy” wraz z półgodzinną dyskusją prowadzoną przez eksperta Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni, projekcja jest dedykowana dla osób dorosłych / rodziców. Zapisy na stronie: https://796402-2.evenea.pl/

Piątek 14 czerwca 2019

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym Konferencję szkoleniową pn. „GPS dobrego pomagania na rzecz rodzin z problemem alkoholowym”. Wydarzenie zamknięte.

Organizatorami Tygodnia Profilaktyki Uzależnień są między innymi: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół ds. Aktywizacji i Doradztwa Osobom Niepełnosprawnym oraz Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD), Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”, Centrum Integracji Społecznej, Komenda Miejska Policji, Klub Abstynenta „Krokus”, AA Gdynia, Grupy Rodzinne Al-Anon, Stowarzyszenie Alter-Ego, Stowarzyszenie „OVUM”. Instytucje te współdziałają w ramach Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

źródło: mopsgdynia.pl