zdjęcie: pixabay

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2019 r. obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Gdyńskie Centrum Zdrowia.

Wszelką dokumentację związaną z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym zgłoszenia osób na przymusowe leczenie odwykowe, należy kierować na adres:

 

Gdyńskie Centrum Zdrowia,

ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia.