Obraz Holger Detje z Pixabay

Gdyńskie Centrum Zdrowia realizuje obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W siedzibie GCZ można m. in. złożyć pisemne podanie zgłaszające osobę na przymusowe leczenie odwykowe. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych analizuje złożone podania i przekazuje je do biegłych, tj. psychiatry i psychologa. Następnie osoba zgłaszająca zostaje wezwana na rozmowę, aby wypełnić formularz „Wywiad ze świadkiem”.

Osoba zgłoszona na przymusowe leczenie odwykowe otrzymuje wezwanie na badanie do biegłych, którzy wydają opinię psychiatryczno-psychologiczną i przekazują ją Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po zapoznaniu się z treścią opinii Komisja kieruje akta sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

W przypadku niestawienia się na pierwsze wezwanie, wyznaczony zostaje kolejny termin. Jeśli osoba zgłoszona nie stawi się na badanie dwukrotnie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skieruje jej sprawę do Sądu bez opinii lekarzy. Następnie Sąd Rejonowy wydaje stosowne postanowienie.

Osoba zgłoszona na przymusowe leczenie odwykowe na każdym etapie postępowania może podjąć i kontynuować dobrowolnie leczenie odwykowe, poświadczone przez zakład lecznictwa odwykowego, co skutkuje zawieszeniem postępowania.

 

Miejsce składania podań:

Gdyńskie Centrum Zdrowia

Adres: ul. Władysława IV 43 , 81-395 Gdynia
(budynek Hossa, II piętro).

W godzinach: 08:00 – 16:00
W dniach: poniedziałek – piątek

Numer telefonu:
58 880-83-18
58 880-83-82
58 880-83-22
58 880-83-11

Fax: 58 880-83-25
E-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl

Więcej na: https://www.gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia-2,7214/zgloszenie-osoby-na-przymusowe-leczenie-odwykowe,538646