Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia. Nagrody są przyznawane wyróżniającym się pracownikom z okazji Święta Patrona Ochrony Zdrowia – św. Łukasza.

Kryteria i zasady przyznawania nagród są określone w Regulaminie Nagród Prezydenta Miasta Gdyni. Regulamin i wzór wniosku dostępne są na stronie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w zakładce: „Do pobrania”.

Wniosek o przyznanie nagrody mogą złożyć:

  1. Organy zarządzające w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5, 9 ustawy o działalności leczniczej,
  2. Rady Dzielnic,
  3. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni.

 

Wnioski należy składać w Gdyńskim Centrum Zdrowia (ul. Władysława IV 43, II piętro) do dnia 21 września 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 880 83 81