Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej zaprasza na spotkania grupy psychoedukacyjnej. Zajęcia są skierowane do młodzieży w wieku 16 – 19 lat. 

Zaproszeni na spotkania są młodzi ludzie, którzy chcą:

  • wzmocnić poczucie własnej wartości,
  • nauczyć się radzić sobie z emocjami,
  • poznać zasady skutecznej komunikacji,
  • trenować zachowania asertywne,
  • nauczyć się dbać o swoje potrzeby i stawiać sobie cele,
  • poznać nową grupę rówieśników,
  • porozmawiać o aktualnych problemach w przyjaznej atmosferze.

Zajęcia rozpoczynają się 7 października 2019 roku. Będzie to cykl 20 spotkań, które będą odbywać się co poniedziałek w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, przy ul. Władysława IV 54.

 

Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu:

– telefonicznego: 733 522 773

– mailowego: dorota.spps@wp.pl

 

Zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 otrzymywanych od Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia dostępnych jest na stronie internetowej, a także na Facebooku.