Photo by Daian Gan from Pexels

Rusza II edycja warsztatów samopomocowo-rozwojowych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Spotkania będą odbywały się w soboty we wrześniu, październiku i listopadzie. Każde spotkanie będzie składało się z dwóch części.

Pierwsza część to grupa wzajemnej pomocy, która ma służyć temu, aby jej członkowie mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, a także wspierać się w pokonywaniu życiowych problemów i własnej choroby. Druga część to możliwość odkrywania swojej artystycznej natury. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi formami arteterapii, będą tworzyć mandale, poznają malarstwo intuicyjne, dowiedzą się o terapeutycznym działaniu kolorów.

Na spotkaniach, to uczestnicy decydują o swojej aktywności, każdy z nich działa według swojego rytmu.

Warsztaty będą prowadzone przez:

Donatę Wróbel – pedagoga specjalnego oraz Beatę Nadolską malarkę intuicyjną, asystentkę zdrowienia.

Zapraszamy!

Terminy spotkań w 2019 roku:

  • 14 września,
  • 5 października,
  • 12 października,
  • 26 października,
  • 16 listopada,
  • 30 listopada.

Spotkania będą odbywały się w godzinach 10.00 – 13.00.

Siedziba Zespołu DON, ul. Chrzanowskiego 14/2

Ilość osób – 10.

Zapisy:

Donata Wróbel tel.: 785 101 602

 

Więcej szczegółów na temat spotkań można znaleźć TUTAJ.