Gdynia troszczy się o zdrowie kobiet! Na zakończenie Miesiąca Świadomości Raka Piersi mamy dobrą wiadomość dla gdynianek. Rada Miasta przyjęła program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”.

Informacja ta jest istotna dla pań powyżej 20. r. ż. (szczególnie w wieku 50-69 lat), które nie leczyły się z powodu raka piersi, ponieważ to do nich kierowany jest program. Głównym jego celem jest zachęcenie kobiet do uczestnictwa w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, co ma skutkować zmniejszeniem zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu tego nowotworu. Ważne jest również podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej kobiet i ich wiedzy w obszarze profilaktyki raka.

Zadaniem programu jest wywołanie zmian w podejściu pań do profilaktyki. Ma je zachęcić do poszerzania swojej wiedzy i korzystania z badań dostępnych obecnie na rynku. Indywidualne działania edukacyjne skierowane do kobiet w wieku powyżej 20 r. ż. realizowane będą w ramach mobilnych punktów edukacyjnych zlokalizowanych rotacyjnie w różnych punktach miasta (placówkach medycznych, centrach handlowych, miejscach pracy, jednostkach miejskich) i na eventach miejskich.

Wkrótce znanych będzie więcej szczegółów, o których niezwłocznie poinformujemy.

 

Nowotwory piersi, ponieważ dotykają młodych kobiet, a ich częstość występowania w grupie 35 – 55-latek wciąż rośnie, są istotnym problemem nie tylko indywidualnym, ale również

społecznym i ekonomicznym. Wpływają negatywnie na możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym przez młode kobiety, ale również na ich rodziny oraz

najbliższych.

Znane są główne czynniki ryzyka występowania nowotworu złośliwego piersi, do których możemy zaliczyć:

 • płeć żeńską i wiek powyżej 50 r.ż.,
 • czynniki dziedziczne – nosicielstwo genów (szczególnie BRCA1 i BRCA2),
 • przebyty nowotwór piersi,
 • wiek w momencie wystąpienia pierwszej i ostatniej miesiączki,
 • późne macierzyństwo i bezdzietność,
 • brak aktywności fizycznej,
 • spożywanie alkoholu,
 • otyłość, zwłaszcza w wieku pomenopauzalnym,
 • dietę bogatą w tłuszcze nasycone,
 • ekspozycję na czynniki rakotwórcze tj. promieniowanie jonizujące i pole magnetyczne,
 • terapię hormonalną (HTZ).

 

W trakcie realizacji programu panie będą m. in. uczyły się jak prawidłowo przeprowadzać samobadanie piersi. Regularne samobadanie to dobry sposób, aby wykryć niepokojące zmiany w bardzo wczesnej fazie, co w razie wystąpienia choroby znacząco zwiększa szanse na wyleczenie.

 

Informacje o tym, jak to robić i kiedy jest na to najlepszy czas, dostępne są na naszej stronie: To zrobisz sama – badaj piersi co miesiąc