28 i 29 października w Gdyni odbyły się warsztaty dla osób, które w swojej pracy mają do czynienia z osobami po próbach samobójczych i rodzinami, w których doszło do próby bądź śmierci samobójczej. Była to kontynuacja podjętej przez miasto pracy w obszarze zapobiegania samobójstwom. Pierwszym jej etapem była odbywająca się na początku czerwca tego roku konferencja „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam”.

W warsztatach zorganizowanych w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym wzięli udział przedstawiciele 4 grup zawodowych:

  • służb mundurowych – policji, prokuratury, straży pożarnej, straży miejskiej, żandarmerii wojskowej, służby więziennej,
  • ochrony zdrowia – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni, psycholodzy,
  • oświaty – nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy,
  • pomocy społecznej – pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pedagodzy, psycholodzy.

– Warsztaty zorganizowane w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym to kolejny etap działań samorządu nakierowanych na walkę ze zjawiskiem samobójstw. W warsztatach wzięło udział 120 przedstawicieli gdyńskich jednostek, którzy w codziennej pracy mogą mieć kontakt z osobami i rodzinami po doświadczeniach suicydalnych – mówi Anna Melki, dyrektor gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Na początku spotkania wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz zwrócił uwagę na to, jak ważne jest podjęcie systemowych działań zmierzających do zmniejszenia skali zjawiska, jakim są samobójstwa.

– Wspólne działanie jednostek z wielu obszarów ma na celu skuteczniejszą prewencję, a także lepsze wsparcie rodzin, w których doszło do próby samobójczej. Samorząd koordynuje te działania i nadaje im kierunek. Dwa dni spotkań z ekspertami i spojrzenie na zjawisko samobójstw z różnych perspektyw to doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w przyszłości, w trakcie codziennej pracy osób, które wzięły udział w warsztatach – dodał prezydent.

Artykuł w całości dostępny na stronie gdynia.pl pod tym linkiem.

 

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia.