Mieszkasz w województwie pomorskim? Jesteś aktywny zawodowo? Masz zdiagnozowaną chorobę układu krążenia lub przeszedłeś incydent kardiologiczny? Możesz wziąć udział w pierwszym, bezpłatnym programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w naszym województwie. Kampania pod hasłem „Na układy są rady” prowadzona będzie do końca 2022 roku.

Program ma na celu zmniejszenie niekorzystnych skutków chorób układu krążenia a także prewencję incydentów kardiologicznych. Przewidziane są działania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych. Każda zakwalifikowana do programu osoba zostanie objęta indywidualnym planem rehabilitacji prowadzonym przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Działania w ramach kompleksowej rehabilitacji kardiologicznych obejmują m.in.:

  • konsultacje lekarza kardiologa,
  • badania diagnostyczne,
  • warsztaty edukacyjne,
  • sesje aktywności fizycznej,
  • indywidualne konsultacje z psychologiem czy dietetykiem.

Program kierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej (mężczyźni: 18-64 r.ż. oraz kobiety: 18-59 r.ż.), którzy mają zdiagnozowaną chorobę układu krążenia lub przeszli incydent kardiologiczny. Program obejmie 9500 aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego (w tym 7700 osób ze zdiagnozowaną chorobą układu krążenia oraz 1800 osób po incydencie kardiologicznym). Udział w programie jest bezpłatny, przewidziany na 6 miesięcy. 

Choroby układu krążenia to schorzenia narządów i tkanek układu krążenia, w szczególności serca, tętnic i żył. Największym zagrożeniem jest choroba nadciśnieniowa, niedokrwienna choroba serca i choroby naczyń mózgowych. Schorzenia te często prowadzą do incydentów kardiologicznych, takich jak zawał serca czy udar mózgu, przez co stanowią najczęstszą przyczynę zgonów nie tylko w województwie pomorskim (ponad 41%) jak i w całej Polsce (ponad 45%).  Według prognoz w 2025 roku liczba pacjentów chorujących na co najmniej jedną z dolegliwości kardiologicznych wzrośnie do 426 tysięcy.

Szacuje się, że kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna może zmniejszyć umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych o około 20-25%, a także liczbę nagłych zgonów w czasie pierwszego roku po przebytym zawale mięśnia sercowego o około 35%.

Ośrodki realizujące projekt znajdują się na terenie całego województwa, w tym w: Gdyni, Gdańsku, Kosakowie,  Malborku, Sztumie, Tczewie, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Szymbarku i Lęborku. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie programu: www.radynauklady.pl.

Program kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej jest częścią projektu pn. „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem programu jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Więcej informacji dostępnych:

 

Chętni do udziału w programie mogą się zgłosić na stronie:

https://rehabilitacja-kardiologiczna.copernicus.gda.pl/register

 

W tabeli zaprezentowano miejscowości i placówki, w których można skorzystać z programu.