W piątek, 8 listopada, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się XI Seminarium organizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. Rozmawiano o tym, czym są e-uzależnienia i czy są groźne. Omówiono czynniki ryzyka i czynniki ochronne w obliczu kryzysu rozpadu rodziny. Przeprowadzono również 4 sesje warsztatowe.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: #Kryzys #Młodość. Seminarium kierowane było do pracowników gdyńskich szkół: wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów. W trakcie wydarzenia poruszono tematy związane z problemami, z jakimi często borykają się młodzi ludzie. Jednym z takich zagrożeń jest uzależnienie od Internetu i gier komputerowych – zjawisko, które nasiliło się w ciągu ostatnich kilku lat. Szeroko pojęty kryzys dotyczy także relacji w rodzinie, w szkole czy w środowisku rówieśniczym. Tym wszystkim zagrożeniom i kryzysom dotykającym młodych ludzi poświęcono część wykładową i warsztatową.

– Seminarium to cykliczne wydarzenie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, które jest organizowane już po raz jedenasty. Także w tym roku Dział Profilaktyki skupił swą uwagę wokół potrzeb psychologów i pedagogów szkolnych w pracy z uczniem. W tym roku zaprosiliśmy znamienitych specjalistów, którzy w swych wykładach i warsztatach skupią się na tym, jak wspierać prawidłowy rozwój młodego człowieka zwłaszcza w obliczu przeżywanego kryzysu. Spotykamy się by mówić o tym, co oznacza rozpad rodziny, o e-uzależnieniach, zdrowym sposobie korzystania z nowych mediów, trenowaniu uważności, profilaktycznym potencjale współczesnych książek czy wspieraniu młodzieży z silną dysregulacją emocji, która przejawia zachowania parasamobójcze. Mamy przekonanie, że organizowane przez nas XI Seminarium pt.: „#Kryzys #Młodość” odpowie na wiele pytań związanych z tym, jak rozumieć kryzys i to, czym są czynniki chroniące przed doświadczaniem go w środowisku nie tylko szkolnym, ale i rodzinnym – mówi Aleksandra Dymowska, Kierownik Działu Profilaktyki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.

 

Cały tekst jest dostępny na stronie gdynia.pl pod linkiem https://www.gdynia.pl/sport-i-zdrowie,7717/o-mlodosci-i-kryzysie-xi-seminarium-opitu,543934