Do końca grudnia w Gdyni realizowany jest program polityki zdrowotnej pn.: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”. Grupa ryzyka została poszerzona i z bezpłatnych szczepień może skorzystać więcej seniorów!

Zaszczepić mogą się osoby, które ukończyły 65 rok życia, nie były szczepione przeciw pneumokokom i są zameldowane w Gdyni. Poszerzony został katalog schorzeń, które kwalifikują pacjenta do bezpłatnego szczepienia. Obok przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych (J40 – J47) są to także:

 • przewlekła choroba serca,
 • przewlekła choroba płuc,
 • cukrzyca,
 • wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • implant ślimakowym,
 • przewlekła choroba wątroby, w tym z marskością, ( także osoby uzależnione od alkoholu, palące papierosy),
 • anatomiczna lub czynnościowa asplenia: sferocytoza i inne hemoglobinopatie,
 • wrodzona i nabyta asplenia;
 • zaburzenia odporności: wrodzone i nabyte niedobory odporności,
 • zakażenie HIV,
 • przewlekła choroba nerek i zespół nerczycowy,
 • białaczka,
 • choroba Hodgkina,
 • uogólniona choroba nowotworowa związana z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekła steroidoterapia i radioterapią,
 • szpiczak mnogi.

 

W Gdyni wykonawcą szczepień jest Clinica Medica Sp. z o.o.

Osoby chętne do skorzystania z bezpłatnych szczepień mogą zgłosić się do jednej z dwóch placówek:

 • przy ul. Mireckiego 11, 81-229 Gdynia, tel. +48 58 661 50 55,
 • przy ul. Leona Staniszewskiego 1, 81-603 Gdynia, tel. +48 58 714 11 60.

Szczepienia dla gdynian finansowane są z budżetu Gminy Miasta Gdyni oraz budżetu Województwa Pomorskiego.

 

O szczepieniach można przeczytać na portalu gdynia.pl pod linkiem: https://www.gdynia.pl/sport-i-zdrowie,7717/gdynia-moze-zaszczepic-wiecej-seniorow,544644

 

Tutaj znajduje się lista placówek, w których można wykonać szczepienia na terenie powiatów, które przystąpiły do programu.