Na podstawie informacji otrzymanych ze szkół na temat liczby zgłoszeń w formie przekazanych przez rodziców/opiekunów zgód na badania w kierunku rozpoznania wad postawy poniżej przedstawiamy harmonogram badań, które będą wykonane w dniach od 4 do 9 grudnia br.

 

4 grudnia 2019 r.  – Szkoła Podstawowa nr 40.

5 grudnia 2019 r. – Szkoła Podstawowa nr 29 i Szkoła Podstawowa nr 31.

6 grudnia 2019 r. – Szkoła Podstawowa nr 8 i Szkoła Podstawowa nr 11.

9 grudnia 2019 r. – Szkoła Podstawowa nr 20.

 

Harmonogram badań przeprowadzanych w kolejnych szkołach zostanie podany 6 grudnia br.