Uczniowie klas IV-VIII gdyńskich szkół podstawowych zostaną zaproszeni na bezpłatne badania, które zostaną przeprowadzone w grudniu przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Warunkiem uczestnictwa w badaniach jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna. Po przeprowadzonych testach rodzice otrzymają wyniki wraz informacją o zalecanej profilaktyce i dalszym postępowaniu w przypadku wykrycia wady postawy u dziecka.

Uczniowie zostaną przebadani w szkole, do której uczęszczają. Badanie jest bezbolesne, bezpieczne i trwa ok. 10 minut. Przeprowadzone zostaną:

  • badanie poziomu barków, łopatek, kątów talii i miednicy,
  • badanie krzywizn kręgosłupa przy pomocy skoliometru oraz inklinometru,
  • pomiar długości kończyn dolnych,
  • badanie pod kątem płaskostopia z wykorzystaniem podoskopu.

 

Wykonane pomiary dadzą obraz ewentualnych zmian w układzie szkieletowym i pozwolą na analizę jego stanu. Na podstawie przeprowadzonego badania fizjoterapeuta dokona oceny wad postawy i przekaże zalecenia do dalszego postępowania. Mogą to być np.: ćwiczenia korekcyjne wraz z obserwacją zmian,  podjęcie leczenia indywidualnego lub zalecenia konsultacji lekarskiej przy podejrzeniu, że wada wywołana jest chorobą.

 

Wady postawy u dzieci mogą determinować pojawienie się wielu schorzeń w ich życiu dorosłym. Dlatego niezwykle ważne jest podjęcie odpowiednich działań na jak najwcześniejszym etapie. Badania finansowane przez samorząd mają pomóc wykryć te wady u uczniów gdyńskich szkół, aby zapobiec ich dalszemu rozwojowi i wdrożyć odpowiednie działania – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Wady postawy dotyczą zwykle kręgosłupa (tułowia) oraz kończyn dolnych – kolan i stóp. Wady tułowia wiążą się najczęściej z obniżeniem łopatki lub barku, skrzywieniem kręgosłupa lub niesymetrycznym ustawieniem miednicy. Najczęściej występujące dolegliwości kończyn dolnych to m.in.  koślawość kolan, szpotawość kolan i płaskostopie. Wskazane problemy mogą narastać i w przyszłości skutkować postępowaniem zmian zwyrodnieniowych, sztywnością kręgosłupa, bólami pleców czy głowy. W przypadku kończyn dolnych zaniechanie działań może doprowadzić do zwyrodnień stawów i częstych bólów ścięgien i mięśni.

Wady postawy wśród młodzieży występują coraz częściej ze względu na dużą liczbę godzin, które starsze dzieci spędzają w pozycji siedzącej ucząc się w szkole czy odrabiając prace domowe. Pozycja siedząca jest bowiem najbardziej obciążającą pozycją dla kręgosłupa. Ryzyko pojawienia się wad postawy jest także dużo większe w okresie szybkiego wzrostu. Warto jednak podkreślić, że w przeważającej liczbie przypadków wczesne wykrycie tych zmian gwarantuje szybki powrót do zdrowia.

Zadanie jest w całości finansowane z budżetu Gminy Miasta Gdyni.