Na podstawie informacji otrzymanych ze szkół na temat liczby zgłoszeń w formie przekazanych przez rodziców/opiekunów zgód na badania w kierunku rozpoznania wad postawy poniżej przedstawiamy harmonogram badań, które będą wykonane w dniach od 13 do 19 grudnia br.

 

13 grudnia

Szkoła Podstawowa nr 47

16 grudnia

Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 35, Szkoła Podstawowa nr 39.

17 grudnia

Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 34.

18 grudnia

Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła Podstawowa nr 44, Szkoła Podstawowa nr 48.

19 grudnia

Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 33.