Obraz moritz320 z Pixabay

Trwa nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni. Kandydatów mogą zgłaszać przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gdyni.

W celu zgłoszenia kandydata należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony Gdyńskiego Centrum Zdrowia – formularz zgłoszeniowy . Każdy kandydat musi również podpisać klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – Klauzula GCZ członek rady.

Wypełnione dokumenty (w formie papierowej) można składać osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia lub przesłać na adres: Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43,  81-395 Gdynia – liczy się data wpływu dokumentów do jednostki.

Rada zajmuje się m. in. opiniowaniem lokalnych przepisów, które dotyczą różnych sfer życia osób z niepełnosprawnością. Członkowie rady w trakcie posiedzenia mogą także przedstawiać ważne inicjatywy, które zmieniają codzienne życie osób zależnych w naszym mieście. Zachęcam przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na nową kadencję Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

 

Kandydatów można zgłaszać do dnia 4 grudnia 2019 r.

 

O naborze do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni można także przeczytać na stronie gdynia.pl pod linkiem: https://www.gdynia.pl/sport-i-zdrowie,7717/spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-trwa-nabor,544643