W grudniu 2019r. w gdyńskich szkołach podstawowych wśród uczniów klas IV– VIII zostały przeprowadzone badania w kierunku rozpoznania wad postawy u dzieci.

Zakres realizowanych badań obejmował:

  • Badanie poziomu barków, łopatek, kątów talii i miednicy
  • Badanie krzywizn kręgosłupa przy pomocy skoliometru oraz inklinometru
  • Pomiar długości kończyn dolnych
  • Badanie pod kątem płaskostopia z wykorzystaniem podoskopu

Badania wykonywali wykwalifikowani fizjoterapeuci z Przychodni Morska, która była realizatorem zadania, wyłonionym w drodze konkursu. Badania zorganizowano w szkołach, ażeby umożliwić dostęp jak największej liczbie dzieci. Uczniowie, którzy w dniu badania nie byli obecni w szkole mogli zgłosić się wraz z rodzicem / opiekunem prawnym do Przychodni Morska i skorzystać na miejscu z fachowej diagnozy w kierunku wykrycia wad postawy.

Warunkiem udziału dziecka w ocenie wad postawy było wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Zadanie w całości było finansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Gdyni, a zatem bezpłatne dla jego uczestników.

Obecnie trwa wprowadzanie danych do systemu oraz analiza otrzymanych wyników. Po ukończeniu podsumowań, rodzice przebadanych dzieci otrzymają unikalny kod dostępu, dzięki któremu będą mogli nie tylko zapoznać się z wynikami oraz oceną wad postawy ale również z sugerowanymi przez fizjoterapeutę zaleceniami i wskazówkami odnośnie dalszego postępowania.

Łącznie zostało przebadanych 3742 uczniów z 33 gdyńskich szkół podstawowych.

Ze wstępnych podsumowań wynika, że u ponad 80 % uczniów występują wady postawy. Tylko u 668 uczniów z badanej populacji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.