Komunikat dotyczący rekrutacji do projektu „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”.

 

Szanowni Państwo,

 

Gdyńskie Centrum Zdrowia informuje, że nie prowadzi obecnie rekrutacji do projektu finansowanego w ramach EFS pn. „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”.

 

Od 17 kwietnia ruszyła rekrutacja do gdyńskich żłobków samorządowych, która potrwa do 11 maja. Zapraszamy do złożenia aplikacji drogą elektroniczną.

Link do rekrutacji:

https://gdynia-zlobki.nullo.pl/nullo-parents/main.action