Informujemy, że  Stowarzyszenie “Zielona Myśl” we współpracy ze Szpitalami Pomorskimi oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną rodzicom niemowląt i małych dzieci. Pomocą psychologiczną w ramach realizacji zadania finansowanego ze środków Miasta Gdyni objęci są mieszkańcy poszukujący wsparcia emocjonalnego w opiece nad noworodkiem lub po stracie dziecka, kobiety borykające się z depresją okołoporodową. Działania skierowane są również do rodziców, którym urodziło się dziecko z niepełnosprawnością lub chorobą i zagrożeni są wykluczeniem społecznym. Pomoc udzielana jest przede wszystkim poprzez indywidualne spotkania konsultacyjne z psychologiem.

KONTAKT URSZULA GEMBCZYK 602 244 056