WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE COVID – 19

dla uczestników projektu z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP), Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (MSPR), Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca i Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Gdyni

Gdyńskie Centrum Zdrowia w odpowiedzi na panującą epidemię koronawirusa COVID – 19, proponuje wsparcie i pomoc psychologiczną pracownikom, którzy w tym trudnym czasie pomagają innym i sami potrzebują wsparcia.

Pomoc psychologiczna kierowana jest do pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni (KMPSP), Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni (MSPR), Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni (Hospicjum) i Domu Pomocy Społecznej w Gdyni (DPS).

Wsparcie realizowane jest w ramach „Programu wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni”.

Wsparcia i konsultacji udziela psycholog Gdyńskiego Centrum Zdrowia, Aleksandra Hamerska.
W celu umówienia się na rozmowę proszę kontaktować się mailowo na a.hamerska@gcz.gdynia.pl
Rozmowy będą odbywać się zdalnie przez telefon lub skype, w dogodnym dla stron terminie.

 Aleksandra Hamerska – psycholog w Gdyńskim Centrum Zdrowia w ramach „Programu wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców miasta Gdyni”. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Absolwentka 8 tygodniowego programu redukcji stresu opartej na uważności. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Mediator oraz trenerka kompetencji miękkich.