Źródło: https://www.szpitalepomorskie.eu/bezplatne-badania-program-badan-przesiewowych-dla-wczesnego-wykrywania-raka-jelita-grubego/