Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni, w najbliższy czwartek tj. 03.09.2020 o godzinie 18.00 zaprasza na grupę wsparcia dla rodzin/ osób bliskich po stracie samobójczej do Gdyńskiego Centrum Aktywności Rodziny przy ul. Świętojańskiej 1.

Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się z Dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej nr 1, przy ul. Batalionów Chłopskich 1 w Gdyni,  tel. 58 627 20 00,  e-mail: dops1@mopsgdynia.pl