Szanowni Państwo,

W związku ze wzrastającą ilością zakażeń wirusem SARS COV-2, w trosce o wspólne zdrowie, ponownie prosimy Państwa o ograniczenie osobistego stawiennictwa do siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni.

Z dniem 29 października 2020 r. w holu głównym na parterze w budynku HOSSA  umieszczona została skrzynka/wrzutnia na wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wnioski o wydanie legitymacji oraz na inną korespondencję skierowaną do Zespołu.

Dokumentacja powinna być zapakowana w kopertę z informacją wewnątrz zawierającą  imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer telefonu.

Mogą Państwo również pobrać niezbędne druki dotyczące wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Pozostałe druki dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://gcz.gdynia.pl/niepelnosprawnosc/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/dokumenty-do-pobrania/

 

Wnioski można także wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni, 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43 (II piętro). 

 

Jednocześnie prosimy aby czytelnie i uważnie wypełniać druki pamiętając o podpisie, numerze dowodu osobistego/aktu urodzenia/paszportu/legitymacji szkolnej (także w przypadku dzieci) oraz numerze kontaktowym.

 

UWAGA:  

wnioski na kartę parkingową należy składać osobiście w p. nr 4 

w godzinach od 8:00 – 14:30

 

 

Kontakt z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni:

  1. telefonicznie pod numerem telefonu 58 880 83 78 (lub wewnętrzny: 58 880 83 77, 58 880 83 23)
  2. poprzez e-mail pzon@gcz.gdynia.pl
  3. przez ePUAP na adres /Gdynia_gcz/SkrytkaESP

 

SOPOT 

Mieszkańcy Miasta Sopot są obsługiwani w poniedziałki i czwartki, w godzinach 09:00 – 14:00, w tymczasowej siedzibie: Sopot Dom Towarowy „MONTE” ul. Monte Cassino 25/26,  III piętro.

Informacja telefoniczna pod numerem telefonu: 58 880 83 77, 58 880 83 23

 

PZON Gdynia