• Karta Życia

    Karta życia to akcja do której przystąpienia zachęca się osoby starsze, samotne, przewlekle chore. Karta życia zawiera najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia jej właściciela. Więcej: https://gcz.gdynia.pl/seniorzy/karta-zycia/