Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, iż przyjmuje interesantów zgodnie z informacją zawartą w zakładce “Aktualności” https://gcz.gdynia.pl/aktualnosci/pzon/

PZON Gdynia

W A Ż N E

Od dnia 15.06.2023 r. do 29.09.2023 r. mieszkańcy Miasta Sopot będą obsługiwani (w Sopocie ul. Marynarzy 4) wyłącznie w czwartki w godzinach 09:00 – 14:00

GDYNIA

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Gdyni
81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
(budynek HOSSA – piętro II)

telefon: 58 880 83 78
e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW – poniedziałek – piątek: 08:00 – 14:30

POKÓJ nr 1 w sprawach dotyczących:
– składania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

POKÓJ nr 4 w sprawach dotyczących:
– legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
– kart parkingowych

SOPOT 

 poniedziałek i czwartek, w godzinach 10:00 – 14:30, ul. Marynarzy 4 (Urząd Miasta Sopot – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – parter, pok. 2

UWAGA! Powyższy harmonogram obowiązuje do 12 czerwca 2023 r. Od 15 czerwca 2023 r. do 29 września 2023 r. mieszkańcy Miasta Sopot będą obsługiwani (w Sopocie ul. Marynarzy 4) wyłącznie w czwartki w godzinach 09:00 – 14:00.

Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji na temat funkcjonowania Zespołu w zakładce „Aktualności”.

 
 

Komunikat


Uprzejmie informujemy, że z dniem

1 września 2023 roku zmieni się adres Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Nowy adres to:

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Chwarznieńska 4
81-613 Gdynia

 

Adres PZON Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pozostaje bez zmian. 

ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
(budynek Hossa, II piętro)

tel: 58 880 83 78

This will close in 20 seconds