Ośrodki Wsparcia z czasowym pobytem i opieką całodobową są przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zwykle po hospitalizacji lub przy pogorszeniu stanu zdrowia

W Ośrodku Wsparcia zapewniona jest całodobowa opieka, w tym opieka pielęgniarska, konsultacje lekarskie, rehabilitacja, terapia zajęciowa, edukacja rodziny, wsparcie psychologiczne, pełne wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Istnieje także możliwość skorzystania z całodobowej usługi wytchnieniowej.

Czas pobytu: kilka miesięcy, zwykle oczekiwanie na ZOL / DPS lub poprawę stanu zdrowia w celu powrotu do środowiska.