Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w skrócie ZOL udzielają stacjonarnie i całodobowo usług medycznych obejmujących długoterminową opiekę medyczną oraz pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego kwalifikują się osoby, które mają zakończony proces leczenia, są w pełni zdiagnozowane, nie wymagają hospitalizacji, a jednocześnie ich stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie. W procesie kwalifikacji niezbędna jest dokumentacja obejmująca skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego (skierowanie takie wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz prowadzący ze szpitala) oraz wywiad pielęgniarki środowiskowej.