Logo Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Caritas Archidiecezji Gdańskiej jest kościelną organizacją charytatywną Archidiecezji Gdańskiej powołaną dekretem Biskupa Gdańskiego w dniu 25 kwietnia 1990 r.
Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa dobroczynności chrześcijańskiej poprzez działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości i mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swą misję Caritas realizuje zadania w obszarze pożytku publicznego. Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz w oparciu o postanowienia własnego statutu.

Centrum Pomocowe Caritas im. Św. Ojca Pio zostało powołane do istnienia w 2002 r.
W ramach swoich działań w placówce mieści się: Warsztat Terapii Zajęciowej, który otacza swoją opieką 24 osoby z niepełnosprawnościami; Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, w którym jest 50 miejsc przeznaczonych dla osób obłożnie leżących oraz Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej wyposażony w specjalistyczny sprzęt oraz obsługiwany przez fizjoterapeutów oferujący rehabilitację. Od lat w placówce realizowany jest projekt „Warto być”. Są to zająca dedykowane osobom dotkniętym chorobom otępienną oraz ich rodzinom. Projekt ten jest finansowany ze środków Gminy Miasta Gdyni.

Działania podejmowane w Centrum Pomocowe Caritas im. Św. o. Pio cieszą się dużym zainteresowaniem a informacje zwrotne od rodzin naszych podopiecznych, które są bardzo często źródłem uznania i satysfakcji, mobilizują do osiągania zamierzonych celów.

Dane kontaktowe:

Centrum Pomocowe Caritas im. Św. o. Pio,

Adres: Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia

Tel.: + 48 58/ 667 81 83, 667 81 84

e-mail: centrum.o.pio@caritas.pl